خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > تعرفه عوارض محلی شهرداری کارچان جهت اجرا در سال ۱۳۹۸