خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > فهرست پروژه های عمرانی انجام شده در شش ماهه نخست سال ۹۶

فهرست پروژه های عمرانی انجام شده در شش ماهه نخست سال ۹۶

بسمه تعالی

فهرست پروژه های عمرانی انجام شده در شش ماهه نخست سال ۹۶

۱-عملیات آسفالت  معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

آسفالت معابر به مساحت ۳۵٫۰۰۰ مترمربع

زیرسازی معابر به مساحت ۵۰٫۰۰۰ مترمربع       شامل ۲۸ معبر از جمله معابر: ۲۴ متری، حافظ، بهارستان، رجایی، کوثر

۲-خرید ست وسائل بازی پلی اتیلن و نصب در پارک شاهد و خیابان شهید حاج علی بیگی با اعتبار بالغ بر  ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳-خرید کف پوش و عملیات کف پوش گذاری پیاده روهای سطح شهر با اعتبار بالغ بر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴-خرید سنگ جدول و عملیات جدول گذاری و ترمیم جداول معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شامل معابر: اندیشه، بوستان، کوثر ۸، کوثر ۱۰، کشاورز، جهاد

report