خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > فهرست پروژه های عمرانی انجام شده در شش ماهه نخست سال 96

فهرست پروژه های عمرانی انجام شده در شش ماهه نخست سال 96

بسمه تعالی

فهرست پروژه های عمرانی انجام شده در شش ماهه نخست سال 96

1-عملیات آسفالت  معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 9.000.000.000 ریال

آسفالت معابر به مساحت 35.000 مترمربع

زیرسازی معابر به مساحت 50.000 مترمربع       شامل 28 معبر از جمله معابر: 24 متری، حافظ، بهارستان، رجایی، کوثر

2-خرید ست وسائل بازی پلی اتیلن و نصب در پارک شاهد و خیابان شهید حاج علی بیگی با اعتبار بالغ بر  500.000.000 ریال

3-خرید کف پوش و عملیات کف پوش گذاری پیاده روهای سطح شهر با اعتبار بالغ بر 1.000.000.000 ریال

4-خرید سنگ جدول و عملیات جدول گذاری و ترمیم جداول معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 2.000.000.000 ریال

شامل معابر: اندیشه، بوستان، کوثر 8، کوثر 10، کشاورز، جهاد

report