خانه > اخبار > پروژه های در دست اقدام شهرداری کارچان

پروژه های در دست اقدام شهرداری کارچان

karchan_welcome

پروژه های در دست اقدام شهرداری کارچان

۱– احداث ساختمان اداری و آتش نشانی :

این پروژه در سال ۱۳۹۱ شروع و در حال حاضر اسکلت ساختمان به اتمام رسیده و ادامه عملیات در دستور کار شهرداری می باشد .

۲- پروژه سرویس بهداشتی عمومی شهر:

این پروژه در سال ۹۳ شروع و در سال جاری تکمیل و آماده بهره برداری می باشد.

۳- پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر:

این پروژه که در سال جاری با جدول گذاری خیابان های کوثر شروع، درحال حاضر ادامه عملیات در دستور کار شهرداری می باشد.

۴- پروژه زیر سازی معابر سطح شهر:

در حال حاضر این پروژه با زیر سازی خیابانهای ولی عصر (عج) شروع شده و عملیات ادامه دارد و در مرحله بعد زیر سازی خیابانهای کوثر در دستور کار شهرداری می باشد.

۵- پروژه آسفالت معابر سطح شهر:

اجرای این پروژه از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان انجام خواهد شد که در صورت تخصیص اعتبار آسفالت خیابان ولی عصر(عج) و خیابانهای بهار ۱۷،۱۸،۱۹و غیره .

۶- پروژه اجرای عملیات توسعه فضای سبز سطح شهر:

این پروژه در حال حاضر در دستور کار شهرداری قرار دارد و به محض تأمین اعتبار لازم و احداث شبکه آبرسانی در سال جاری به اجرا در خواهد آمد .محل پروژه نیز بلوار امام خمینی(ره) ،میدان امام خمینی(ره) و جزایر دوطرف میدان می باشد.

۷- پروژه جدا سازی آب و فضای سبز از آب شرب:

این پروژه در حال حاضر در دستور کار شهرداری قرار دارد که در صورت تأمین اعتبار لازم در سال جاری اجرایی خواهد شد.

۸- پروژه تعویض و نصب تابلوی معابر سطح شهر:

این پروژه در حال حاضر در حال انجام می باشد و با استفاده از اعتبارات استانی اعتبار آن تأمین و بزودی کار نصب و تعویض تابلوها در سطح شهر انجام خواهد شد.

۹- پروژه نصب علائم ترافیکی و نصب سرعت کاه :

این پروژه از محل اعتبارات استانی در دستور کار شهرداری قرار داشته که در حال حاضر ۵۰% اولویتهای در نظر گرفته شده انجام، و مابقی اولویتها نیز در دستور کار شهرداری می باشد.

۱۰- پروژه نصب تمثال شهداء شهر:

این پروژه با استفاده از اعتبارات شهرداری در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر ۸۰% پیشرفت داشته و به زودی کار نصب تابلو شهداء در بلوار ورودی انجام خواهد شد.