خانه > مصوبات شورا > نخستین جلسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر کارچان

نخستین جلسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر کارچان

نخستین جلسه شورای اسلامی شهر کارچان دوره پنجم با موضوع انتخاب هیات رییسه در محل شورای اسلامی شهر تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر در نهایت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم انجام پذیرفت.
۱- جناب آقای محمدتقی اکبری بعنوان ریاست شورا
۲-جناب آقای حسن حمیدی نیک بعنوان نایب رییس شورا
۳-جناب آقای محسن صفری بعنوان خزانه دار شورا
۴-جناب آقای مسعود حاج علی بیگی بعنوان منشی شورا
۵-جناب آقای محمود قاسمی بعنوان منشی شورا