خانه > معرفی شهر کارچان

معرفی شهر کارچان

معرفی شهر کارچان

شهركارچان در سال 1388 با توجه به مصوبه هيئت دولت از روستا به شهر ارتقاء يافت در حال حاضر اين شهر از توابع شهرستان اراك و مركز بخش معصوميه می‌باشد. و طبق آخرين سرشماري در سال1390جمعيتي بالغ بر 3752 نفر در آن سكونت دارند ، فاصله شهركارچان تا مركز استان 15كيلومتر می‌باشد و از شمال غربي به شهر اراك و از شمال شرقي به شهر امیرکبیر و قم منتهي مي گردد. وضعيت اين شهر از نظر تپوگرافي با مختصات جغرافيايي 49 درجه و 56 دقيقه عرض شمالي و 34 درجه و 6 دقيقه طول شرقي قرارگرفته و ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1670متر است.

قدمت اين شهر به روايتي به دوره تيمور لنگ برمی‌گردد كه در منطقه انجدان جنگ سختي بين فرقه اسماعیلیه و تيمور لنگ سر می‌گیرد که در آن زمان روستاي كارچان موجوديت داشته است. در كتاب حسن قمی درباره تاريخچه قم نيز به روستاي كارچان اشاره شده كه نام معرب كارچان (الكارجان) با مختصات جغرافيايي در كتاب آمده است و با توجه به كتاب تاريخچه قم قدمت كارچان به بيش از 1000 سال می‌رسد.

وجه تسميه: در زمان‌های قديم با توجه به اينكه اهالي روستا به ساخت ادوات كشاورزي اشتغال داشتنه اند و يكي از اين ادوات (چان) بوده كه ابزاری است براي كوبيدن گندم ، و اهالی آبادی‌های اطراف براي تهيه و تعمير ادوات كشاورزي به اين روستا مراجعه می‌کردند به همين دليل نام اين روستا به كارچان ( محل ساخت چان) شهرت يافت.