خانه > اخبار شورا > مصوبه شورای اسلامی شهر کارچان در خصوص کاهش درصدهای حق السهم شهرداری به استناد اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری

مصوبه شورای اسلامی شهر کارچان در خصوص کاهش درصدهای حق السهم شهرداری به استناد اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری

با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال جاری را با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری نموده اند
اعضای شورای اسلامی شهر کارچان به اتفاق آراء با کاهش درصدهای حق السهم شهرداری به استناد ماده 101 قانون شهرداری به شرح ذیل موافقت و تصویب نمودند:
1-حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت 501 متر مربع تا 2000 متر مربع، 5 درصد(2/5درصد معابر و 2/5 درصد فضای عمومی و خدماتی)

2- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت 2001 متر مربع تا 3000 متر مربع، 20 درصد(10 درصد معابر و 10 درصد فضای عمومی و خدماتی)

3- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت 3001 متر مربع تا 4000 متر مربع، 25 درصد(12/5 درصد معابر و 12/5 درصد فضای عمومی و خدماتی)

4- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت 4001 متر مربع تا 5000 متر مربع، 35 درصد(17/5 درصد معابر و 17/5 درصد فضای عمومی و خدماتی)

5- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت 5001 متر مربع به بالا، 43/7 درصد(21/85 درصد معابر و 21/85 درصد فضای عمومی و خدماتی)