خانه > اخبار شورا > مصوبه شورای اسلامی شهر کارچان در خصوص کاهش درصدهای حق السهم شهرداری به استناد اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

مصوبه شورای اسلامی شهر کارچان در خصوص کاهش درصدهای حق السهم شهرداری به استناد اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال جاری را با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری نموده اند
اعضای شورای اسلامی شهر کارچان به اتفاق آراء با کاهش درصدهای حق السهم شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شرح ذیل موافقت و تصویب نمودند:
۱-حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت ۵۰۱ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع، ۵ درصد(۲/۵درصد معابر و ۲/۵ درصد فضای عمومی و خدماتی)

۲- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت ۲۰۰۱ متر مربع تا ۳۰۰۰ متر مربع، ۲۰ درصد(۱۰ درصد معابر و ۱۰ درصد فضای عمومی و خدماتی)

۳- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت ۳۰۰۱ متر مربع تا ۴۰۰۰ متر مربع، ۲۵ درصد(۱۲/۵ درصد معابر و ۱۲/۵ درصد فضای عمومی و خدماتی)

۴- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت ۴۰۰۱ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع، ۳۵ درصد(۱۷/۵ درصد معابر و ۱۷/۵ درصد فضای عمومی و خدماتی)

۵- حق السهم شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع برای زمین های با مساحت ۵۰۰۱ متر مربع به بالا، ۴۳/۷ درصد(۲۱/۸۵ درصد معابر و ۲۱/۸۵ درصد فضای عمومی و خدماتی)