خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > روز جهاني زمين پاك ( دوم ارديبهشت سال 1397)

روز جهاني زمين پاك ( دوم ارديبهشت سال 1397)

همزمان با روز جهاني زمين پاك(دوم ارديبهشت سال 1397)، كليه پرسنل شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر كارچان اقدام به پاكسازي محوطه اطراف شهر در دو طرف باند شمالي و جنوبي بزرگراه اراك – قم از ابتدا تا انتهاي شهر كارچان نمودند.1111