خانه > اخبار > راه اندازی شبکه دولت شهرداری کارچان

راه اندازی شبکه دولت شهرداری کارچان

شبکه دولت شهرداری کارچان در تاریخ ۱ مرداد ۹۴ راه اندازی گردید کلیه مکاتبات استانی از طریق این شبکه انجام می گیرد