خانه > اخبار شورا > برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کارچان

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کارچان

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کارچان در مورخه ۱۳۹۴/۶/۱۲ با حضور نماینده فرمانداری شهرستان اراک برگزار گردید، که آقای عبدالرضا حاج علی بیگی با ۵ رأی موافق در سمت ریاست شورا ابقاء گردید. همینطور آقای حمیدی نیک بعنوان نایب رئیس و سرکار خانم انقانی بعنوان منشی و سرکار خانم فرح بخت بعنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.