خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > ابقاء و انتصاب آقای علیرضا سعادت مقدم بعنوان شهردار شهر کارچان

ابقاء و انتصاب آقای علیرضا سعادت مقدم بعنوان شهردار شهر کارچان

دومین جلسه شورای اسلامی دوره پنجم شهر کارچان با موضوع انتخاب شهردار به استناد بند یک تبصره یک ماده هفتاد ویک قانون تشکیلات، وظایف و اتنخاب شوراهای اسلامی شهر برگزار گردید و در نهایت جناب آقای علیرضا سعادت مقدم با اکثریت قطعی آراء ( پنج رای موافق) در سمت شهردار کارچان برای یک دوره چهار ساله اتنخاب شدند.