خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > آگهی مزایده زمین شهرداری کارچان

آگهی مزایده زمین شهرداری کارچان

شهرداری کارچان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۳۰ شورای اسلامی شهر تعداد ۱۰ قطعه از املاک مازاد بر نیاز خود با کاربری مسکونی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۲۷/۶/۹۵ لغایت ۱۰/۷/۹۵ به واحد امور مالی شهرداری کارچان، واقع کارچان، خیابان شهید محمد تقی حاج علی بیگی ، شهرداری کارچان مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴ – ۳۳۵۴۳۴۷۳ تماس و یا به آدرس اینترنتی www.karchan.ir مراجعه نمایند.

شهرداری کارچان