خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > آگهی مزایده زمین شهرداری کارچان

آگهی مزایده زمین شهرداری کارچان

شهرداری کارچان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 130 شورای اسلامی شهر تعداد 10 قطعه از املاك مازاد بر نیاز خود با كاربري مسکونی را از طریق مزايده عمومی به اشخاص حقوقي و حقيقي واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مزايده از تاریخ 27/6/95 لغایت 10/7/95 به واحد امور مالی شهرداري کارچان، واقع کارچان، خیابان شهید محمد تقی حاج علی بیگی ، شهرداري کارچان مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4 – 33543473 تماس و یا به آدرس اینترنتی www.karchan.ir مراجعه نمایند.

شهرداری کارچان