خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > آگهي مناقصه عمومي خدمات شهري و فضاي سبز

آگهي مناقصه عمومي خدمات شهري و فضاي سبز

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز

 

شهرداري كارچان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 53 مورخه 07/09/97  شوراي اسلامي شهر كارچان و آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها، امور مربوط به رفت و روب معابر، جمع آوري و حمل زباله شهري، نگهداري فضاي سبز، سرايداري و نگهباني ساختمان موتوري و اداري و آبدارخانه شهرداري را از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد شرايط بصورت حجمي، به مدت يك سال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخه 15/11/97 و جهت شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخه 25/11/97 به سامانه تدارك الكترونيك دولت مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33543474-086واحد امور قراردادهاي شهرداري كارچان تماس حاصل نمايند.

  شهرداری کارچان