خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز

 

شهرداری کارچان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۳ مورخه ۰۷/۰۹/۹۷  شورای اسلامی شهر کارچان و آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها، امور مربوط به رفت و روب معابر، جمع آوری و حمل زباله شهری، نگهداری فضای سبز، سرایداری و نگهبانی ساختمان موتوری و اداری و آبدارخانه شهرداری را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط بصورت حجمی، به مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخه ۱۵/۱۱/۹۷ و جهت شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری مورخه ۲۵/۱۱/۹۷ به سامانه تدارک الکترونیک دولت مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۵۴۳۴۷۴-۰۸۶واحد امور قراردادهای شهرداری کارچان تماس حاصل نمایند.

  شهرداری کارچان